Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Einde raamcontract BBC

In 2012 hebben wij een raamcontract opgesteld voor een softwarepakket BBC-boekhouding. Eind april loopt dit raamcontract af. Omdat de besturen intussen al jaren met het BBC-pakket werken, kennen zij zelf de knelpunten en noden. Daarom lijkt het ons beter dat de besturen zelf een oplossing kiezen die aan hun specifieke vereisten voldoet. Maar wij helpen uiteraard bij deze zoektocht!

Lees meer...

Studiedag GIS 2016

Deze GIS-studiedag voor lokale besturen op donderdag 26 mei geeft uitleg bij actuele GIS-thema's en biedt de kans om collega's te ontmoeten.
Wat staat er op de agenda? Groeninventarisatie in Aalst, update i.v.m. GIPOD en het gebouwenregister, DBA in de praktijk, workshops en veel meer. Schrijf je snel in via www.vlaamsbrabant.be/gis-studiedag! Het is gratis. Organisatie door de provincie i.s.w.m. Interleuven, Haviland en VERA natuurlijk! 

Nieuwe datum praatcafé TOPdesk: 24 mei!

De aanslagen in Zaventem en Brussel hebben ons genoodzaakt op dinsdag 22 maart het tweede praatcafé TOPdek uit te stellen. Intussen hebben we een nieuwe datum geprikt: dinsdag 24 mei!

Kom mee constructief brainstormen over de vele mogelijkheden en jouw wensen i.v.m. TOPdesk. We verwachten je dinsdag 24 mei om 13u in het gemeentehuis van Zaventem. Schrijf je snel in!

  

Infomoment omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning treedt op 23/02/2017 in werking. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De integratie van beide vergunningen moet leiden tot vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.
Deze hervorming zal op organisatorisch vlak grote gevolgen hebben voor gemeenten, provincie en gewest. Daarom organiseert de Vlaamse overheid een infomoment voor burgemeesters, schepenen en secretarissen op woensdag 1 juni om 14u in het Provinciehuis in Leuven. 

Benieuwd naar 2015?

Ben je benieuwd naar wat VERA allemaal heeft gerealiseerd in 2015? Je ontdekt het allemaal in ons jaarverslag!