Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Begeleidingstrajecten I-Monitor door VERA

De nulmeting i.v.m. de ict-maturiteit van lokale besturen is uitgevoerd. Volgende stap is het opstellen van een begeleidingsproject op maat van de besturen met het grootste groeipotentieel. In Vlaams-Brabant kunnen 10 besturen beroep doen op deze begeleiding die VERA uitvoert i.s.w.m. VVSG. Daarom organiseren we op donderdag 15 september om 10u een infosessie in het Proefcentrum Herent. Meer info via ilse.vervloesem@vera.be.

Exchange Online: nieuw licentiemodel!

Een jaar geleden stapten we over van Hosted mail via Colt naar MS Exchange Online via Comparex. Nu wijzigt Comparex zijn licenties. Echter: dat is enkel positief nieuws want bijbestellen wordt eenvoudiger en de nieuwe licenties goedkoper!

Lees meer...

Samenwerking 'Politie Oost' & 'Politie West' officieel op 22/09

Donderdag 22 september houden we in het Provinciehuis in Leuven de nieuwe samenwerkingsverbanden 'Politie Oost' en 'Politie West' officieel boven de doopvont. De samenwerkingsprotocollen worden in het bijzijn van de gouverneur ondertekend en de resultaten van de ICT-scans voorgesteld. Ook de federale politie komt hun toekomstplannen toelichten. Schrijf je snel in!

Lees meer...

Wat met Thin Clients?

We hebben begin 2016 een enquête georganiseerd in opdracht van gemeente Lubbeek bij 7 gemeenten en 1 OCMW die Thin Clients gebruiken. Alle informatie in het artikel is gebaseerd op feedback van deze besturen en niet van fabrikanten of aanbieders. Geen van de besturen gebruikt Thin Clients voor alle gebruikers. De ratio’s variëren van 15% Thin Clients tot 83% Thin Clients van het totale pc-park.

Lees meer...

Elektronische dienstverlening: meer dan een e-loket - deel 1

In dit tweedelig artikel kijken we naar het e-loket van gemeenten door de bril van de eindgebruikers, waarbij we in dit eerste deel focussen op de technische uitwerking. Het is een neerslag van onze eigen steekproef door collega's en vrienden. Proefondervindelijk onderbouwd dus!

Lees meer...